पंढरपूर

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

सोलापूर जिल्हा

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

महाराष्ट्र

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

देश/विदेश

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

जिल्हा परिषद

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

गुनहेगारी

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

क्रीडा

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

मनोरंजन

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...

Posts

अपंगांच्या निधीबाबत चौकशी केली असता ग्रामसेवकाकडून संबंधितास शिवीगाळ

पंढरपूर( प्रतिनिधी)  : प्रहार संघटनेचे आमदार  बच्चू कडू हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौरावर असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील चळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रसाद देवकर यांच्याकडे अपंगासाठीच्या निधी...